top of page

Lansering av Aveeno i Sverige

Aveeno

Resultat 2023:
2 167 325 personer i reach
12 114 742 exponeringar
99% repost rate på ad hoc bud

Uppdrag 

Lansera Aveeno digitalt i Sverige riktat mot en kvinnlig målgrupp, på en redan mättad marknad och med distribution begränsad till apoteksgruppen. 


Insikt 

Trots Aveenos långa historia i USA sedan 1961 var varumärkesmedvetenheten låg i Sverige. För att lyckas behövde vi få med oss såväl apotekspersonal som ett hårt uppvaktat skinfluencer-community. 


Lösning 

Vi inledde arbetet med att etablera Aveenos svenska Instagramkonto och definiera en visuell tonalitet och känsla. Därefter utarbetade vi en strategisk årsplan med både digitala och fysiska insatser och innehåll. Ett viktigt första steg var att sätta varumärket på kartan bland dem som faktiskt skulle sälja produkterna genom att utbilda apotekspersonalen. För att skapa uppmärksamhet i skinfluencer-communityt har vi under året genomfört en rad strategiska samarbeten med influencers, erbjudit exklusiva produkttester och gjort en rad PR-utskick. Detta, i kombination med kontinuerlig publicering av utbildande och varumärkesbyggande innehåll, ett flertal fysiska events samt en tät dialog med Aveenos följare har resulterat i hög synlighet, stort intresse och en imponerande repost-rate.

Omfattning

• Research och insikt
• Digital strategi
• Content
• PR-utskick
• Events
• Publicering & boosting
• Community management
• Kvartals- och årsrapportering

bottom of page