top of page

Content management
@neutrogenanordic

Johnson & Johnson – Neutrogena

Resultat från 2022:
• 3 772 046 personer
 i reach
• 23 701 343 kontoexponeringar
• 9,24% engagement rate under Q2


Mellan 2020 – 2023 har vi på Spinn drivit @neutrogenanordic på Instagram. På årsbasis har vi genomfört analys av konkurrenter, målgrupp och trender följt av framtagning av en strategi, årsplan och content för kontot utifrån budget. Innehåll och boosting-strategi har presenterats månadsvis inför publicering.

Omfattning

• Research & insikt
• Digital strategi
• Framtagning av innehåll
• Publicering & boosting
• Community management
• Kvartals- & årsrapportering

bottom of page