top of page
Brandingfilmer
för Airteam

Bakgrund & Brief

Airteam behövde hjälp med att positionera sig 
som ett kunskapsbolag inom ventilation och på ett tydligt 
sätt särskilja sig i en bransch som är väldigt likriktad i sitt sätt 
att kommunicera. 


Insikt 

90% av livet vistas vi inomhus och dålig ventilation är tyvärr ett utbrett samhällsproblem. Damm, avgaser och föroreningar finns i inomhusluften som leder till huvudvärk, trötthet, irritation, minskad koncentrationsförmåga och ökad risk för att utveckla astma och allergier. Vår utgångspunkt var att väcka uppmärksamhet kring luften och ventilationens betydelse för hälsa och välmående – och att skapa medvetenhet om hur den påverkar vår arbetsprestation och inlärningsförmåga. 


Lösning 

Med hjälp av en serie filmer med en egen röst och ett starkt grafiskt uttryck positionerade vi Airteam som ett kunskapsbolag samt gjorde det tydligt på ett charmigt och avväpnande sätt att de förstår, kan och vet vad som krävs för att skapa friska inomhusmiljöer.

Airteam

Brandingfilmer
för Airteam

Omfattning

• Research & Insikt
• Varumärkesplattform
• Konceptutveckling
• Budskap och Innehåll
• Grafiskt manér
• Filmproduktion

Omfattning
bottom of page